ICORP Türkiye

Icorp Türkiye
 
“Kültür Varlıklarına Yönelik Afet Risklerinin Yönetimi Eğitimi ve Tatbikatı” 25 Eylül -1 Ekim 2017 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı desteği, İstanbul Tarihi Alanları Alan Başkanlığı, ICOMOS ICORP Türkiye ve GEA Arama Kurtarma Grubu işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
DUYURULAR
19. ICOMOS Genel Kurulu kapsamında 9 Aralık 2017 tarihinde CIPA, ICORP ve ISCARSAH komitelerinin ortak toplantısı ve ICORP Uluslararası Yıllık Genel Kurulu Hindistan’da gerçekleştirilmiştir.
 
ICORP başkanı, ICCROM’da 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Designing for Change: International Workshop on First Aid for Cultural Heritage in Times of Crisis” çalıştayında “Hritage Expert and Emergency Responders Collaboration – Joint Activities of ICOMOS ICORP Turkey & GEA SAR Team” başlıklı sunumu gerçekleştirmiş, kursun gelecek kurgusuna yönelik tartışmalara katılmıştır.
 
5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarihi Yapılarda Deprem Risklerinin Yönetimi Uluslararası Sempozyumu kapsamında, Tarihi Yapılar İçin Deprem Risklerinin Yönetimi Kılavuzu’nun tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
 
 
   
ICORP Türkiye

ICORP Türkiye Bilimsel Komitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı
Oda No:205 Yıldız Beşiktaş 34349 İstanbul Türkiye
Tel: +90 212 383 26 30 E-Posta: icorpturkey@gmail.com

 
Copyright © 2017 ICORP Türkiye